Silver (Ag)

Harga Perak Hari Ini

USD oz 23,3307  -0,0280
-0,12%
gram 0,7501  -0,0009
-0,12%
IDR oz 342.959,07  -2.451,27
-0,71%
gram 11.026,39  -78,81
-0,71%
Kurs
USD/IDR
14.700,35  -86,05
-0,58%
Jumat, 30 Oktober 2020 02:05
 
Hari Ini 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 5 Tahun 10 Tahun Max  
Pergerakkan Harga Perak
  Penutupan Kemarin Pergerakkan Hari Ini Rata-rata
USD oz 23,3587 23,3307 - 23,3587 23,3447
gram 0,7510 0,7501 - 0,7510 0,7506
IDR oz 345.410,33 342.959,07 - 345.410,33 344.184,70
gram 11.105,20 11.026,39 - 11.105,20 11.065,80
KURS 14.786,40 14.700,35 - 14.786,40 14.743,38
 
  Awal Tahun Pergerakkan YTD +/- YTD
USD oz 17,9187 11,8598 - 29,0786 +5,4120 (30,20%)
gram 0,5761 0,3813 - 0,9349 +0,1740 (30,20%)
IDR oz 248.102,48 183.829,95 - 429.252,86 +94.856,58 (38,23%)
gram 7.976,68 5.910,27 - 13.800,80 +3.049,71 (38,23%)
KURS 13.845,00 13.609,55 - 16.718,50 +855,35 (6,18%)
 
  Tahun Lalu / 52 Minggu Pergerakkan 52 Minggu +/- 52 Minggu
USD oz 17,8410 11,8598 - 29,0786 +5,4898 (30,77%)
gram 0,5736 0,3813 - 0,9349 +0,1765 (30,77%)
IDR oz 250.652,03 183.829,95 - 429.252,86 +92.307,03 (36,83%)
gram 8.058,65 5.910,27 - 13.800,80 +2.967,74 (36,83%)
KURS 14.050,00 13.609,55 - 16.718,50 +650,35 (4,63%)