Silver (Ag)

Harga Perak Hari Ini

USD oz 28,5406  +0,1617
+0,57%
gram 0,9176  +0,0052
+0,57%
IDR oz 462.788,94  +3.123,72
+0,68%
gram 14.879,01  +100,43
+0,68%
Kurs
USD/IDR
16.215,45  +18,65
+0,12%
Jumat, 19 April 2024 21:54
 
Hari Ini 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 5 Tahun 10 Tahun Max  
Pergerakkan Harga Perak
  Penutupan Kemarin Pergerakkan Hari Ini Rata-rata
USD oz 28,3788 28,3788 - 28,5406 28,4597
gram 0,9124 0,9124 - 0,9176 0,9150
IDR oz 459.665,22 459.665,22 - 462.788,94 461.227,08
gram 14.778,58 14.778,58 - 14.879,01 14.828,80
KURS 16.196,80 16.196,80 - 16.215,45 16.206,13
 
  Awal Tahun Pergerakkan YTD +/- YTD
USD oz 23,8004 22,1301 - 28,6992 +4,7402 (19,92%)
gram 0,7652 0,7115 - 0,9227 +0,1524 (19,92%)
IDR oz 366.284,50 346.489,31 - 462.815,38 +96.504,45 (26,35%)
gram 11.776,32 11.139,89 - 14.879,86 +3.102,69 (26,35%)
KURS 15.390,10 15.390,00 - 16.307,80 +825,35 (5,36%)
 
  Tahun Lalu / 52 Minggu Pergerakkan 52 Minggu +/- 52 Minggu
USD oz 25,1503 20,8487 - 28,6992 +3,3903 (13,48%)
gram 0,8086 0,6703 - 0,9227 +0,1090 (13,48%)
IDR oz 374.439,52 325.756,35 - 462.815,38 +88.349,43 (23,60%)
gram 12.038,51 10.473,31 - 14.879,86 +2.840,50 (23,60%)
KURS 14.888,25 14.669,40 - 16.307,80 +1.327,20 (8,91%)