Silver (Ag)

Harga Perak Hari Ini

USD oz 28,3104   
 %
gram 0,9102   
 %
IDR oz 415.224,57  -1.289,24
-0,31%
gram 13.349,78  -41,45
-0,31%
Kurs
USD/IDR
14.667,06  -45,54
-0,31%
Senin, 10 Agustus 2020 02:55
 
Hari Ini 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 5 Tahun 10 Tahun Max  
Pergerakkan Harga Perak
  Penutupan Kemarin Pergerakkan Hari Ini Rata-rata
USD oz 28,3104 28,3104 - 28,3104 28,3104
gram 0,9102 0,9102 - 0,9102 0,9102
IDR oz 416.513,81 415.224,57 - 416.513,81 415.869,19
gram 13.391,23 13.349,78 - 13.391,23 13.370,51
KURS 14.712,60 14.667,06 - 14.712,60 14.689,83
 
  Awal Tahun Pergerakkan YTD +/- YTD
USD oz 17,9187 11,8598 - 28,3104 +10,3917 (57,99%)
gram 0,5761 0,3813 - 0,9102 +0,3341 (57,99%)
IDR oz 248.102,48 183.829,95 - 416.558,91 +167.122,09 (67,36%)
gram 7.976,68 5.910,27 - 13.392,68 +5.373,10 (67,36%)
KURS 13.845,00 13.609,55 - 16.718,50 +822,06 (5,94%)
 
  Tahun Lalu / 52 Minggu Pergerakkan 52 Minggu +/- 52 Minggu
USD oz 16,9110 11,8598 - 28,3104 +11,3994 (67,41%)
gram 0,5437 0,3813 - 0,9102 +0,3665 (67,41%)
IDR oz 240.653,82 183.829,95 - 416.558,91 +174.570,75 (72,54%)
gram 7.737,20 5.910,27 - 13.392,68 +5.612,58 (72,54%)
KURS 14.231,45 13.609,55 - 16.718,50 +435,61 (3,06%)