Harga Emas Hari Ini - Minggu, 12 Juli 2020
USD (Spot Dunia) IDR (Kurs Tengah BI) IDR (Spot Dunia) Logam Mulia (Antam) - 1 gr
/oz /gr IDR/USD /oz /gr IDR/USD /oz /gr Jual Buy Back
1.799,21 (+4,60) 57,85 (+0,15) 14.501,01 26.090.362 (+66.705) 838.825 (+2.145) 14.368,30 25.851.589 (+66.094) 831.148 (+2.125) 937.000 835.000
12 Juli 2020, pukul 21:53 12 Juli 2020, pukul 13:10 12 Juli 2020, pukul 21:00 11 Juli 2020, pukul 08:12
Spot Harga Emas Hari Ini
(Market Close)
Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.799,21 (+4,60) 14.501,01 26.090.362 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
57,85 14.501,01 838.825 (+2.145) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
57.845,94 14.501,01 838.824.624 32,1507466000 1.000 1
Harga Emas Antam Hari Ini
Gram Gedung Antam Jakarta Pegadaian
per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 877.600.000 877.600    
500 440.320.000 880.640    
250 219.515.000 878.060    
100 87.912.000 879.120 91.645.000 916.450
50 43.995.000 879.900 46.678.000 933.560
25 22.037.000 881.480 23.370.000 934.800
10 8.865.000 886.500 9.355.000 935.500
5 4.465.000 893.000 4.700.000 940.000
3 2.696.001 898.667 2.828.001 942.667
2 1.814.000 907.000 1.891.000 945.500
1 937.000 937.000 960.000 960.000
0.5 498.500 997.000 511.000 1.022.000
  Update harga LM Antam : 11 Juli 2020, pukul 08:12
Harga pembelian kembali : Rp. 835.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 12 Juli 2020
Grafik :
Gram UBS Gold 99.99%
Jual Beli
/ Batang / Gram / Batang / Gram
100 87.076.700 870.767 83.500.000 835.000
50 43.588.800 871.776 41.750.000 835.000
25 21.832.238 873.290 20.875.000 835.000
10 8.790.913 879.091 8.350.000 835.000
5 4.421.943 884.389 4.175.000 835.000
1 941.902 941.902 835.000 835.000
  Update : 10 Juli 2020, pukul 11:13
Pergerakan Harga Emas Dunia
Waktu Emas
Unit USD IDR
Angka +/- % Angka +/- %
Hari Ini Kurs       14.501    
oz 1.794,61 +4,60 +0,26 26.023.658 +66.705 +0,26
gr 57,70 +0,15 +0,26 836.680 +2.145 +0,26
30 Hari Kurs       14.257 +244 +1,71
oz 1.733,36 +65,85 +3,80 24.712.531 +1.377.831 +5,58
gr 55,73 +2,12 +3,80 794.526 +44.298 +5,58
2 Bulan Kurs       14.887 -386 -2,59
oz 1.712,40 +86,81 +5,07 25.492.516 +597.846 +2,35
gr 55,05 +2,79 +5,07 819.603 +19.221 +2,35
6 Bulan Kurs       13.654 +847 +6,20
oz 1.542,90 +256,31 +16,61 21.066.757 +5.023.606 +23,85
gr 49,61 +8,24 +16,61 677.312 +161.513 +23,85
1 Tahun Kurs       14.085 +416 +2,95
oz 1.415,35 +383,86 +27,12 19.935.205 +6.155.157 +30,88
gr 45,50 +12,34 +27,12 640.932 +197.893 +30,88
2 Tahun Kurs       14.358 +143 +1,00
oz 1.241,98 +557,23 +44,87 17.832.349 +8.258.013 +46,31
gr 39,93 +17,92 +44,87 573.323 +265.501 +46,31
3 Tahun Kurs       13.342 +1.159 +8,69
oz 1.217,06 +582,15 +47,83 16.238.015 +9.852.348 +60,67
gr 39,13 +18,72 +47,83 522.064 +316.760 +60,67
5 Tahun Kurs       13.320 +1.181 +8,87
oz 1.155,20 +644,01 +55,75 15.387.264 +10.703.098 +69,56
gr 37,14 +20,71 +55,75 494.712 +344.113 +69,56