Harga Emas Hari Ini - Senin, 10 Agustus 2020
USD (Spot Dunia) IDR (Kurs Tengah BI) IDR (Spot Dunia) Logam Mulia (Antam) - 1 gr
/oz /gr IDR/USD /oz /gr IDR/USD /oz /gr Jual Buy Back
2.035,21 65,43 14.647,01 29.809.741 958.405 14.667,06 (-45,54) 29.850.547 (-92.683) 959.717 (-2.980) 1.055.000 954.000
10 Agustus 2020, pukul 02:44 09 Agustus 2020, pukul 13:10 10 Agustus 2020, pukul 02:00 09 Agustus 2020, pukul 06:31
Spot Harga Emas Hari Ini
(Market Close)
Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.035,21 14.647,01 29.809.741 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
65,43 14.647,01 958.405 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
65.433,52 14.647,01 958.405.436 32,1507466000 1.000 1
Harga Emas Antam Hari Ini
Gram Gedung Antam Jakarta Pegadaian
per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 995.600.000 995.600    
500 497.820.000 995.640    
250 249.015.000 996.060    
100 99.712.000 997.120 106.844.000 1.068.440
50 49.895.000 997.900 54.296.000 1.085.920
25 24.987.000 999.480 27.179.000 1.087.160
10 10.045.000 1.004.500 10.879.000 1.087.900
5 5.055.000 1.011.000 5.463.000 1.092.600
3 3.050.001 1.016.667 3.285.999 1.095.333
2 2.050.000 1.025.000 2.198.000 1.099.000
1 1.055.000 1.055.000 1.105.000 1.105.000
0.5 557.500 1.115.000 589.000 1.178.000
  Update harga LM Antam : 09 Agustus 2020, pukul 06:31
Harga pembelian kembali : Rp. 954.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 10 Agustus 2020
Grafik :
Gram UBS Gold 99.99%
Jual Beli
/ Batang / Gram / Batang / Gram
100 100.496.400 1.004.964 96.400.000 964.000
50 50.298.650 1.005.973 48.200.000 964.000
25 25.187.163 1.007.487 24.100.000 964.000
10 10.132.883 1.013.288 9.640.000 964.000
5 5.092.928 1.018.586 4.820.000 964.000
1 1.076.099 1.076.099 964.000 964.000
  Update : 07 Agustus 2020, pukul 10:32
Pergerakan Harga Emas Dunia
Waktu Emas
Unit USD IDR
Angka +/- % Angka +/- %
Hari Ini Kurs       14.647    
oz 2.035,21     29.809.741    
gr 65,43     958.405    
30 Hari Kurs       14.501 +146 +1,01
oz 1.799,21 +236,00 +13,12 26.090.362 +3.719.379 +14,26
gr 57,85 +7,59 +13,12 838.825 +119.581 +14,26
2 Bulan Kurs       14.014 +633 +4,52
oz 1.727,19 +308,02 +17,83 24.204.841 +5.604.901 +23,16
gr 55,53 +9,90 +17,83 778.204 +180.202 +23,16
6 Bulan Kurs       13.659 +988 +7,23
oz 1.569,48 +465,73 +29,67 21.437.543 +8.372.198 +39,05
gr 50,46 +14,97 +29,67 689.233 +269.172 +39,05
1 Tahun Kurs       14.195 +452 +3,18
oz 1.497,35 +537,86 +35,92 21.254.883 +8.554.858 +40,25
gr 48,14 +17,29 +35,92 683.360 +275.045 +40,25
2 Tahun Kurs       14.437 +210 +1,45
oz 1.211,26 +823,95 +68,02 17.486.961 +12.322.781 +70,47
gr 38,94 +26,49 +68,02 562.219 +396.187 +70,47
3 Tahun Kurs       13.370 +1.277 +9,55
oz 1.287,28 +747,93 +58,10 17.210.934 +12.598.808 +73,20
gr 41,39 +24,05 +58,10 553.344 +405.061 +73,20
5 Tahun Kurs       13.758 +889 +6,46
oz 1.125,00 +910,21 +80,91 15.477.750 +14.331.991 +92,60
gr 36,17 +29,26 +80,91 497.621 +460.784 +92,60